Havalandırma Tesisatı

Toz ve Partikül Emme

Çeşitli çap ve yoğunlukta parçacıkların tutulması için lokal toz tutuculardan faydalanılır. Bunlar parçacıkları siklon dediğimiz depolarda biriktirirler. Hava filtre edilip tekrar aynı ortama verilir.

 

Egzoz

Gaz ve duman gibi egzoz sistemlerinde genellikle davlumbaz yardımıyla toplanan hava direkt dış ortama verilir yerine taze hava alınır. Havanın ısısından yararlanmak için ısı geri kazanım cihazı kullanılabilir.

 

Taze Hava

Dışarıdan alınan hava solunan kötü kokulu rutubetli yada karbonmonoksit miktarı fazla olan kötü iç havanın yerine sirküle edilmesi gereklidir.ASRAE ve birçok standarttada belirtildiği gibi asgari kişi başına 30 m³/h taze hava gerekmektedir.

Havalandırma Elemanları

1 - Hava Kanalları

Sızdırmazlık açısından kendinden flanşlı kanallar gerek duman gerekse basınç testlerinde çok daha iyi neticeler vermektedir. Ancak bu kanallarında şantiyede imalatı ileri teknoloji ve makina ekipmanı ihtiyacından dolayı mümkün olamamaktadır.

 

2 - Fanlar

  • Tek Emiş Fanlar
  • Çift Emiş Fanlar
  • Seyrek kanatlı Fanlar
  • Sık kanatlı Fanlar

 

3 - Menfezler

  • Lokal hava ve toz toplayıcı elemanlar
  • Davlumbazlar
  • Akrobat kollar

 

4 - Regülasyon Elemanları ( Damperler )

  • Paralel kanatlı damperler
  • Zıt kanatlı damperler
  • Hermetik damperler
Kataloğumuzu İnceleyin
Online Katalog
Dota Mühendislik WhatsApp
Gönder