Elektrik Panoları
  • Pano içerisinde bulunan şalt malzeme grubunun sıkılık kontrollerinin yapılması
  • Kablo izolasyonlarının kontrolleri
  • Düzgün bağlantı, montaj ve topraklama kontrolleri
  • Sigorta, şalter, klemens, kabloların geçirgenlik kontrolleri
  • Fazların çektiği akımların ölçü cihazlarıyla kontrolleri
  • Ark veya kısa devre belirtilerinin ölçümlenip engellenmesi
  • Şebeke giriş voltaj ölçümleri ve nötr - toprak değerlerinin alınması
  • Yanık kontak veya aşırı ısınmaların belirlenmesi
  • Giriş kompakt şalterinin kurularak giriş ve çıkışından fazlar arası voltaj ölçümleri
  • Faz sinyal lambalarının sağlamlık kontrolleri
Kataloğumuzu İnceleyin
Online Katalog
Dota Mühendislik WhatsApp
Gönder